Budućnost kupovine nove nekretnine

Stalna podrška kupcima

  • Gotovinski uplatom na žiro račun preduzeća
  • Putem komercijalnih banaka

Obezbeđeno više vrsta kreditiranja

  • namenski,
  • stambeni.
Kontaktirajte nas odmah

Posjetite nas lično